Allt om lås och låssmeder

Ska barn ha nycklar eller inte?

Konstig fråga kanske. Barnen måste ju också komma in i hemmet. Om de kommer hem innan föräldrar gör det så behöver de ju nycklar. Fast är det så säkert? Om du till exempel har ett nyckelskåp med ett kodlås på en säker plats kan de ju hämta nyckeln där.

Eller så kan ni installera ett lås med kod på dörren som inte kräver någon nyckel. Då behöver barnet inte ha med sig någon nyckel. Det gäller bara att komma ihåg koden och att vara noga med att inte dela den med andra.

Den här typen av lås på dörren kan göra det enklare att hålla ordning på nycklarna eftersom det då blir färre. Men det gäller förstås att komma ihåg att byta koden då och då. Annars finns ju risken för att den har hamnat hos obehöriga.

När barnet har en nyckel

Om det ändå är så att du skickar barnet med en nyckel gäller det att tänka på hur det här ska fungera. Små barn kan inte förväntas hålla ordning på nycklar. De behöver ha dessa på en plats där nyckeln inte kommer bort.

Det går kanske att ha en kedja som sitter fast i barnets väska. På denna kedja finns nyckeln. Ett halsband är en annan lösning. Men frågan är hur säkert detta känns. Att nyckeln finns på en bestämd plats i väskan borde nog ändå vara det smartaste.

När är barnet i nyckelålder?

Det här beror på barnet. Vissa barn kan ha egen nyckel redan innan första klass. Yngre barn kan förstås vara slarviga med nyckeln även om den finns i en väska. När barnet är redo att gå hem själv bör det också klara av att ha en egen nyckel.

Nyckel hos granne

En annan lösning som kan fungera om du känner att barn inte ska ha nyckel förrän de är ungdomar är att lämna nyckeln hos en granne som alltid är hemma. Det här innebär att barnet alltid har tillgång till nyckeln men inte måste ha den med sig under dagen.

Ska barnet ha nyckel?

Det beror på situation och barnets mognad. Ibland går det inte att få ihop vardagspusslet utan att barnet har sin egen nyckel. Men det är klart. Är det ett barn som absolut inte kommer att kunna ta detta ansvar kan det vara klokare att se på andra lösningar.