Allt om lås och låssmeder

nyckelskylt

Vilka skyltar används för lås?

Du kanske inte vill ha en skylt som visar var din nyckelgömma med kodlås finns. Men många gånger är det inte bara att rekommendera att ha en skylt för låset. Det kan till och med vara nödvändigt för att folk ska förstå passersystem såväl som möjligheten att öppna en dörr eller inte.

digitalt lås

Det finns en rad olika skyltar som används för att göra det lättare att använda lås och se var de finns. Det ska ju inte krävas en låssmed i Stockholm för att få folk att ta sig in och ut på ett smidigt vis. Det här gör skyltarna mycket bättre.

Moderna lås med moderna skyltar

När en dörr används av många i en byggnad kan det vara smart med en modern skylt. I en mörk korridor är det skönt med ljusskyltar som visar vägen. Den här skylten visar också om en dörr är låst så att den som kommer i korridoren förstår om det kommer att krävas nyckel eller kod.

Moderna lås är ju ofta interaktiva och de kan kodas. Det går på så sätt att öppna dörren även om du inte har en nyckel. Det här är precis hur passersystem och larm i kommersiella byggnader kan fungera.

En kodpanel för larm är en form av digital skylt som är interaktiv:

Skylt med lås-symbol

Det är ganska vanligt att man använder sig av en skylt med symbolen av ett lås för att visa att en dörr är låst. På samma sätt får vi en tryggare upplevelse på offentliga toaletter där själva låset är en skylt. När låset vrids om så blir det röd färg på utsidan av dörren vid låset så att andra ser att det inte är någon mening med att försöka rycka upp dörren.

toalettlås
Den här typen av dörrar har lås som även fungerar som skyltar

För en större handikapptoalett kan det krävas skyltar på insidan som förklarar hur man låser ordentligt och sedan öppnar. Det gör låsningen enklare både för den handikappade och för eventuell hjälp som kommer med.

Nyckelskylten visar att det krävs nyckel

Det kan också finnas en skylt som visar en nyckel eller ett passerkort. Denna skylt talar om vad som krävs för att öppna en dörr. Ibland kanske det står att rätt kod ska knappas in i den digitala box som finns vid låset.

Ordet låst kan också förekomma

Det finns också skyltar där det står låst eller stängt. På så vis kan man på håll förstå att denna dörr inte ska öppnas eller att det kommer att krävas nyckel för att ta sig igenom. Tvärtom kan det stå att det inte är låst. På en mack där man låter alla kunder använda toaletten fritt kan det vara skönt att detta står klart och tydligt på en skylt.

Då slipper man ju den ständiga frågan om någon är på toaletten eller om det kommer att krävas en nyckel för att låsa upp.

Låst med hänglås

Sist men inte minst kan vi nämna skylten som visar att en dörr är låst med ett hänglås. Detta kan ibland vara svårt att se varpå personer kanske försöker låsa upp med vanliga låset. Skylten gör det smidigare att använda dörren.Top of Form